NOMAD LOS ANGELES

 

 

VALENTINA ZELYAEVA

  • 5'10"
  • 33"
  • 24"
  • 34"
  • 9.5
  • Blonde
  • Blue

@valentinazelyaeva